Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cho phép các tổ chức/doanh nghiệp điền và nộp đơn trực tuyến qua mạng, mọi giao dịch phát sinh đều thực hiện qua mạng,...

 

 Đây là khu vực dành riêng cho cán bộ/chuyên viên của Sở. Tổ chức/Doanh nghiệp muốn sử dụng vui lòng vào khu vực dành riêng cho mình: Tại đây

 

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của chúng tôi để được hướng dẫn. Điện thoại: 05103.852.347