Thông tin liên hệ

1. Bộ phận hướng dẫn tiếp nhận và trả hồ sơ

Số điện thoại: 05103.852.347

Số Fax: 05103.852.347

Email: ....

2. Bộ phận kỹ thuật quản lý hệ thống cổng thông tin dịch vụ công

Số điện thoại: 0909.378.208

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tnmtquangnam.gov.vn
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam - Hoặc liên hệ số hotline: 0945.595.059
..