Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến

- Bước chuẩn bị - đăng ký tài khoản: doanh nghiệp và tổ chức (gọi tắt là doanh nghiệp) phải đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở . Tại đây

Sau khi đăng ký, Sở sẽ điện thoại để xác nhận lại thông tin doanh nghiệp cung cấp có đúng không, nếu đúng Sở sẽ kích hoạt tài khoản cho doanh nghiệp. Thông tin kích hoạt sẽ được gửi qua email, sau khi nhận được mail kích hoạt doanh nghiệp vào Menu Bảng điều khiển đăng nhập bằng Tên đăng nhậpMật khẩu đã đăng ký để thực hiện các giao dịch

- Bước 1 - đăng ký hồ sơ: Doanh nghiệp vào website Sở, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp, trong bảng điều khiển, Click vào Đăng ký hồ sơ,chọn loại hồ sơ cần đăng ký, điền đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu (có thể tải mẫu do hệ thống cung cấp), đính kèm file nộp của hồ sơ. Sau khi làm xong Lưu hồ sơ, hệ thống sẽ tự động sinh ra Mã Hồ Sơ, có thể xem lại và xóa nếu chưa gửi. Sau khi cảm thấy hồ sơ đã đầy đủ các thông tin và file nộp thì lúc đó mới tiến hành gởi(send) thông tin đăng ký đến sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2 - kiểm tra hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc thông tin điền không rõ ràng, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ phản hồi lại cho doanh nghiệp để bổ sung; trường hợp hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lời kết quả giải quyết hồ sơ qua email. doanh nghiệp sử dụng Mã Hồ Sơ để tra cứu kết quả xử lý hồ sơ. Hoặc đăng nhập và hệ thống để xem hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ

- Bước 3 - xử lý hồ sơ: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ sẽ chuyển cho các bộ phận chuyên môn để xử lý.

- Bước 4 - trả kết quả:Hồ sơ sau khi xử lý hoàn thành sẽ được bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo doanh nghiệp trực tiếp đến địa điểm giao dịch để nhận kết quả, nộp lệ phí. Bộ phận tiếp nhận sẽ đối chiếu hồ sơ số với hồ sơ giấy trước khi trả kết quả.

Việc thông báo tiến trình xử lý hồ sơ được hệ thống thực hiện tự động đối với doanh nghiệp, hệ thống sẽ thông báo các trạng thái:

+ Trạng thái  "Chưa gửi": Hồ sơ đã tạo nhưng chưa được nộp đến Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam.

+ Trạng thái "Chưa tiếp nhận": Hồ sơ đã nộp và được bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ .

+ Trạng thái "Cần bổ sung": Hồ sơ cần phải bổ sung (Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc thông tin không rõ ràng). 

+ Trạng thái "Đã bổ sung": Hồ đã bổ sung và gửi lại thông tin cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

+ Trạng thái "Chờ hồ sơ gốc": Hồ sơ yêu cầu nộp hồ sơ gốc (Nếu bộ phận tiếp nhận gửi email thông báo yêu cầu nộp):

+ Trạng thái "Đang xử lý": Hồ sơ đã được tiếp nhận và xử lý.

+ Trạng thái "Chờ trả": Hồ sơ đã  xử lý hoàn tất và gửi email thông báo hoàn thành.

+ Trạng thái "Đã trả": Hồ sơ sau khi đã trả

+ Trạng thái "Từ chối": Hồ sơ không hợp lệ.

tnmtquangnam.gov.vn
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam - Hoặc liên hệ số hotline: 0945.595.059
..