A. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

Doanh nghiệp, tổ chức muốn nộp hồ sơ thủ tục phải đăng ký tài khoản trên hệ thống; Với một tài khoản Doanh nghiệp, tổ chức có thể nộp được nhiều hồ sơ thủ tục. Để khỏi tốn thời gian; trước khi đăng ký tài khoản, quý doanh nghiệp vui lòng kiểm tra xem hồ sơ mình định đăng ký có thuộc diện được giải quyết qua Internet không. Xem tại đây.


 

taikhoanĐăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ

Đăng ký tài khoản để bắt đầu sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức.


 

dkNhập các yêu cầu giải quyết thủ tục

Nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Gửi hồ sơ điện tử đến Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam.


 

tnhsTra cứu nhanh trạng thái giải quyết hồ sơ

Tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ đã gửi mà không cần đăng nhập.


 

 

B. THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Theo thông tư số 26/2009/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại đây là giai đoạn thí điểm chúng tôi cung cấp một số dịch vụ công đạt mức độ 3 như sau:

Xem danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại đây

Nộp đơn trực tuyến tại đây

Các thủ tục còn lại đều đạt mức độ 2:

- Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.

- Người sử dụng có thể tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.

- Truy cập vào trang thủ tục hành chính mức độ 2 để xem hướng dẫn và tải mấu đơn tại đây

Liên hệ hỗ trợ

Điện thoại: 02353.852.347

  • Một số thuật ngữ

1. Dịch vụ hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

3.Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam, bao gồm:

  • Mức độ 1: cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.
  • Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn.
  • Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng.
  • Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.
tnmtquangnam.gov.vn
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ bộ phận Tiếp nhận và Trả hồ sơ Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam - Hoặc liên hệ số hotline: 0945.595.059
..